1. Tietosuojapolitiikka

Tietosuojasta huolehtiminen on Imprimon vastuullisia toimintaperiaatteita. Tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka kaikissa Imprimon toiminnoissa pyritään varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso. Tietojen käsittely perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön.

2. Tietosuojapolitiikan kattavuus ja tavoitteet

Tietosuojaan kuuluvat henkilöiden yksityiselämän suoja ja yksityisyyden suojaa turvaavat muut oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuoja koskee sekä Imprimon työntekijöiden henkilötietojen käsittelyä että Imprimon asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneiden tietojen käsittelyä.

Tietosuojapolitiikan avulla pyritään turvaamaan lainsäädännön mukaiset henkilötietojen käyttöön liittyvät Imprimon asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet sekä varmistamaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

3. Tietojen kerääminen ja käyttö

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai laissa määriteltyyn muuhun perusteeseen kerätä tietoja. Henkilötietoja käsitellään vain siinä tarkoituksessa, mihin ne on kerätty.  Henkilötietoja käsitellään vain niiden käyttötarkoitukseen liittyvän määritellyn ajan. Käytettävien tietojen oikeellisuus pyritään varmistamaan päivittämällä tiedot henkilöltä itseltään ja muista luotettavista lähteistä. Kun tiedot eivät enää ole käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellisia, tiedot tuhotaan asianmukaisesti. Tietosuojaselosteissa on eritelty tarkemmin tietojen arkistointiajat. Tietoja luovutetaan vain tietosuojaselosteissa mainituille tai laissa säädetyille tahoille. 

4. Tietosuojaselosteet

Kaikista henkilörekistereistä on laadittu tietosuojaseloste.

5. Vastuut ja organisointi

Vastuu tietosuojan toteuttamisesta on Imprimon hallituksella.

6. Evästeet

Imprimo.fi käyttää evästeitä, jotka keräävät tietoa istuntoa ja ostoja koskien. Tietojen avulla voimme tarjota juuri sinulle suunnattuja tarjouksia, tuotenostoja ja sisältöjä. Emme kuitenkaan pysty yhdistämään näitä tietoja suoraan sinuun, mikäli selailet sivustolla ilman kirjautumista.

Kaikkia tietoja käsitellään ja säilytetään EU tietosuojadirektiivin sekä 25.5.2018 alkaen voimaanastuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Näin ollen sinulta keräämiämme henkilötietoja säilytetään vain Euroopan talousalueella (“ETA”) ja tiedotamme sinua asianmukaisesti, mikäli tietoja siirretään muualle. Meitä myös koskee velvollisuus ilmoittaa tietosuojaloukkauksista.

7. Upotettu sisältö muilta verkkosivuilta

Imprimo.fi voi käyttää muilta sivustoilta upotettua sisältöä (videoita, kuvia, artikkeleita). Upotettu sisältö käyttäytyy kuin olisit ko. verkkosivuilla. Nämä verkkosivut saattavat kerätä dataa sinusta, evästeistä, käyttää seurantaa ja monitoroida käytöstäsi upotetun sisällön kanssa jos sinulla on tili ko. verkkosivuille ja olet sillä kirjautuneena sisään.